Finanțe și buget

EU-OSHA este finanțată de Uniunea Europeană.

În fiecare an, EU-OSHA primește fonduri de la autoritatea bugetară a UE, care este alcătuită din Parlamentul European (deputați în Parlamentul European aleși direct) și Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți ai celor 27 de guverne ale statelor membre).

De asemenea, EU-OSHA desfășoară proiecte specifice pentru care UE alocă fonduri separate. Printre exemple se numără un proiect-pilot de anvergură privind securitatea și sănătatea lucrătorilor în vârstă și un proiect privind securitatea și sănătatea în muncă în țările care beneficiază de Instrumentul european de vecinătate și parteneriat.

Buna gestiune financiară

Punerea în aplicare a bugetului EU-OSHA este reglementată de regulamentul său financiar, care asigură transparența și responsabilitatea.

EU-OSHA utilizează un sistem de gestionare și de întocmire a bugetului bazat pe activități, care îi permite să monitorizeze îndeaproape costurile activităților sale. Acest sistem asigură utilizarea optimă a resurselor proprii de către agenție.

Citiți Regulamentul financiar aplicabil bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (doar în limba engleză).

Informații privind finanțele și bugetul pe exercițiu financiar