You are here

Consiliul de administrație și Biroul

Consiliul de conducere

Consiliul de conducere stabilește obiectivele și strategiile agenției și trage la răspundere directorul. Consiliul se orientează după regulamentul de instituire și normele de procedură. Consiliul numește directorul și adoptă următoarele documente esențiale:

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți în conformitate cu regulamentul de înființare a EU-OSHA. Consiliul desemnează reprezentanții celor trei grupuri principale de interese – autorități, angajatori și asociații ale lucrătorilor – pentru fiecare stat membru în parte. Comisia Europeană își desemnează propriii membri.

Rolul Președintelui Consiliului revine anual prin rotație celor trei grupuri principale de interese. Consiliul se întrunește de două ori pe an, iar procesele verbale sunt puse la dispoziția publicului; aflați cine sunt membrii Consiliului și locțiitorii lor, văzând inclusiv declarațiile de interese și rezumate ale CV-urilor.

Biroul Consiliului de conducere

Acesta este un grup de coordonare mai restrâns, alcătuit din 11 membri ai Consiliului. Se întrunește de trei ori pe an pentru a supraveghea pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor Consiliului. Procesele-verbale ale reuniunilor Biroului sunt, de asemenea, disponibile publicului (vezi mai jos).

Vezi membrii Biroului și supleanții.