Consiliul de administrație și comitetul executiv

Cine sunt principalii factori de decizie din cadrul EU-OSHA?

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație stabilește strategia și obiectivele agenției și trage la răspundere directorul executiv. Este reglementat prin regulamentul de instituire și prin regulamentul de procedură. Consiliul de administrație numește directorul executiv și adoptă următoarele documente esențiale:

Membrii consiliului de administrație sunt numiți în conformitate cu Regulamentul de înființare a EU-OSHA. Consiliul desemnează reprezentanții celor trei grupuri principale de interese — guverne, organizații patronale și organizații sindicale — pentru fiecare stat membru. Comisia Europeană își desemnează propriii membri, iar Parlamentul European desemnează un expert independent.

Rolul de președinte al consiliului de administrație revine unuia dintre reprezentanții celor trei grupuri principale de interese, prin rotație anuală. Consiliul de administrație se întrunește de cel puțin două ori pe an, iar procesele-verbale ale reuniunilor sunt făcute publice. Puteți consulta lista membrilor consiliului de administrație, inclusiv declarațiile de interese și privind absența conflictelor de interese, precum și rezumatele CV-urilor.

Comitetul executiv al consiliului de administrație

Acesta este un grup de coordonare mai restrâns, alcătuit din 8 membri ai consiliului de administrație. Se întrunește de trei ori pe an pentru a supraveghea pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație. Procesele-verbale ale reuniunilor comitetului executiv sunt, de asemenea, făcute publice (vezi mai jos).

Faceți cunoștință cu membrii comitetului executiv și cu supleanții acestora.