Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER)

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) realizat de EU-OSHA este un sondaj amplu care examinează modul în care se gestionează în practică riscurile pentru securitate și sănătate la locurile de muncă din Europa.

Mii de întreprinderi și organizații din toată Europa sunt invitate să răspundă la un chestionar care se referă la:
 • Riscurile generale pentru securitatea și sănătatea la locul de muncă și modalități de gestionare a acestora
 • Riscurile psihosociale, precum stresul, intimidarea și hărțuirea
 • Stimulente și impedimente în gestionarea SSM
 • Participarea lucrătorilor la practicile de securitate și sănătate.

Rezultatele acestor interviuri sunt completate de analize secundare care implică o serie de studii aprofundate vizând teme specifice. În aceste studii se aplică metode de cercetare cantitative și calitative pentru a facilita înțelegerea constatărilor principale ale sondajului.

ESENER-3 (2019)

Al treilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-3) s-a desfășurat în 2019, iar activitățile desfășurate pe teren au cuprins peste 45 000 de întreprinderi din toate categoriile de mărime și sectoare de activitate, din 33 de țări europene. 

Primele rezultate sunt acum disponibile. În 2020 și în anii următori vor urma alte rapoarte și vizualizarea datelor.

ESENER-2 (2014)

Cel de-al doilea val al sondajului ESENER a fost efectuat pe teren în perioada vară-toamnă a anului 2014. Sondajul oferă o imagine actuală și inestimabilă a modului în care sunt gestionate riscurile la locul de muncă în toată Europa, în special riscurile noi și emergente.

Accentul pe riscurile noi și emergente face ca răspunsurile să evidențieze domenii ale SSM insuficient explorate, dar cu importanță crescândă, cum ar fi riscurile psihosociale, care reprezintă un motiv de îngrijorare din ce în ce mai puternic la locurile de muncă din Europa.

Sondajul din 2014 este chiar mai detaliat și mai amplu decât primul, mărimea eșantioanelor crescând cu 50 %, iar în trei țări eșantioanele naționale fiind suplimentate și mai mult. Pentru prima dată, ESENER-2 include microîntreprinderi cu 5-10 angajați și întreprinderi din sectorul agricol, iar celor 31 de țări incluse în sondajul din 2009 li s-au adăugat cinci țări noi – Albania, Islanda, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia.

Printre subiectele abordate se numără:

 • afecțiunile musculo-scheletice;
 • organizarea gestionării SSM;
 • metode de implicare a lucrătorilor în SSM.

ESENER pune la dispoziția factorilor de decizie și a cercetătorilor de la nivel național și european datele de care au stringentă nevoie. La nivelul UE nu mai există o altă sursă de informații referitoare la gestionarea problemelor de SSM în întreprinderi. ESENER are un rol esențial prin faptul că ajută agenția EU-OSHA să furnizeze informații comparabile la nivel național, care pot contribui la elaborarea politicilor privind SSM.

Tabloul de bord interactiv al sondajului vă permite să vizualizați și să distribuiți date ESENER.

Deja disponibile:

Analizele secundare ale acestui sondaj mai amplu acoperă mai multe domenii cheie și prezintă următoarele rezultate:

Setul de date ESENER 2014 poate fi accesat prin arhiva de date din Regatul Unit (UKDA) a Universității Essex și prin GESIS.

ESENER-1 (2009)

Primul sondaj ESENER, efectuat în 2009, a cuprins aproape 36 000 de interviuri cu manageri și reprezentanți ai departamentelor de SSM. Au fost incluse toate statele membre ale UE, precum și Turcia, Norvegia și Elveția – în total 31 de țări. Respondenții lucrau în organizații cu cel puțin 10 angajați, din sectorul privat și din cel public.

Tabloul de bord interactiv al sondajului vă permite să vizualizați și să distribuiți date ESENER.

Consultați principalele constatări:

 • Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) – Gestionarea sănătății și securității în muncă (2010): Raport general în limba engleză și Rezumat în 24 de limbi

De asemenea, puteți descărca rezultatele analizei secundare:

 • Evaluare calitativă post-testare a sondajului ESENER (2014): Raport general și Constatări de fond în limba engleză.
 • Analiza factorilor determinanți ai practicilor în domeniul securității și sănătății în muncă într-o serie de state membre ale UE (2013): Raport general în limba engleză, Rezumat în 8 limbi și Anexă în limba engleză
 • O sinteză privind patru rapoarte de analiză secundară: Înțelegerea gestionării la locul de muncă a securității și sănătății, a riscurilor psihosociale și a participării lucrătorilor, prin intermediul ESENER (2012): sinteză în 24 de limbi
 • Reprezentarea lucrătorilor și consultarea cu aceștia pe teme de sănătate și securitate – Analiză a constatărilor Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (2012): Raport general în limba engleză și Raport tehnic – anexele 1 și 2 în limba engleză
 • Gestionarea securității și sănătății în muncă – Analiza constatărilor sondajului ESENER (2012): Raport general și Raport tehnic – anexele 1 și 2 în limba engleză
 • Gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă – Analiză a constatărilor sondajului ESENER (2012): Raport general și Raport tehnic – anexele 1 și 2 în limba engleză
 • Stimulente și impedimente în calea gestionării riscurilor psihosociale: analiză a constatărilor sondajului ESENER (2012): Raport general în limba engleză

Alte sondaje și statistici privind SSM:


Setul de date ESENER 2009 poate fi accesat prin arhiva de date din Regatul Unit (UKDA) a Universității Essex și prin GESIS.