Sisteme digitale inteligente de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă: aplicare la locul de muncă

Keywords:

Noile sisteme digitale de monitorizare a SSM nu pot înlocui pur și simplu procedurile existente în materie de SSM; introducerea cu succes a sistemelor digitale de monitorizare a SSM depinde de o aplicare adecvată, inclusiv de furnizarea de resurse de sprijin la locul de muncă (coduri de practică, ghiduri/manuale, materiale de formare, materiale de marketing și studii de caz).

Această sinteză politică oferă recomandări privind condițiile-cadru pentru ca întreprinderile să aplice și să integreze în mod eficace sistemele digitale de monitorizare a SSM la locul de muncă.

Descărcați in: bg | cs | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | sl |