Servicii de prevenție/experți în domeniul securității și sănătății în muncă în Europa

Keywords:

Prezentul document de dezbatere contribuie la discursul actual privind rolul serviciilor de prevenție în sprijinirea respectării pe fond a standardelor de securitate și sănătate în muncă (SSM).

Acesta analizează rolul practicii profesionale în materie de SSM la locurile de muncă din UE în secolul 21, în raport cu discursul mai larg privind rolul ajutorului profesional în obținerea conformității de fond, contribuind astfel și la identificarea limitelor cunoștințelor actuale și a întrebărilor esențiale pentru viitoarele politici și activități de cercetare. 

Descărcați in: en