Metodologii de identificare a bolilor profesionale: Reexaminarea abordărilor de tip alertă și santinelă

Keywords:

Sistemele de tip alertă și santinelă permit identificarea timpurie a bolilor profesionale și sunt utile întrucât completează cifrele oficiale ale bolilor profesionale și ajută la pregătirea acțiunilor de prevenire bazate pe probe. Cu toate acestea, numărul sistemelor funcționale este limitat.

Prezentul raport reevaluează sistemele de tip alertă și santinelă existente, precum și alte sisteme de monitorizare care prezintă caracteristici capabile să depisteze și bolile profesionale emergente.

Analiza identifică deficiențe precum lipsa frecventă a colectării datelor de evaluare a expunerii la locul de muncă, acoperirea deficitară a unor categorii și boli profesionale precum afecțiunile mintale și legătura insuficientă cu prevenirea la locul de muncă. De asemenea, aceasta oferă exemple de bune practici și evidențiază importanța cooperării internaționale și a diseminării datelor pentru a obține avantaje maxime din abordările de tip alertă și santinelă.

Descărcați in: en