Examinarea dimensiunii de gen a telemuncii: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Keywords:

De la pandemia COVID-19, trecerea tot mai frecventă la telemuncă și la munca hibridă a avut un impact puternic asupra femeilor. Acest document de discuție examinează dimensiunea de gen a telemuncii și a securității și sănătății în muncă (SSM) și trece în revistă evoluțiile legislației în domeniu.

Printre decalajele identificate în cercetare se numără dimensiunea de gen a hărțuirii cibernetice, politicile de SSM în materie de gen și la nivel de întreprindere în acest domeniu, precum și lipsa aspectelor legate de gen din reglementarea telemuncii axate pe SSM. Documentul subliniază faptul că dispozițiile care țin cont de dimensiunea de gen în domeniul telemuncii și al muncii hibride pot contribui la echilibrul între viața profesională și cea privată a femeilor și la integrarea lor pe piața muncii.

Descărcați in: en