Karrier

Az EU-OSHA ügynökségnél munkatársaink egy ösztönző és multinacionális munkakörnyezet előnyeit élvezik. Hivatalunk a pezsgő kulturális életű Bilbao városában található.

Az EU-OSHA munkatársainak profilja rendkívül változatos, de minden munkavállalónk – a projektmenedzserektől kezdve a kommunikációs és adminisztrációs munkatársakig – rendelkezik az ahhoz szükséges készségekkel, szenvedéllyel és lelkesedéssel, hogy munkavállalói szempontból biztonságosabb, egészségesebb és produktívabb hellyé tegyük Európát.

Tudjon meg többet az Európai Unión belüli álláslehetőségekről az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) weboldalán.

 

Who we employ

Az EU-OSHA-nál az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia (az EGT-megállapodás részes felei) állampolgárai pályázhatnak állásra.

Az EU-OSHA az esélyegyenlőség elvét alkalmazó munkáltató. Társadalmi nem, bőrszín, faji hovatartozás, etnikai vagy szociális háttér, genetikai sajátosságok, anyanyelv, vallás vagy hit, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, állampolgárság, életkor, szexuális irányultság vagy nemi identitás alapján való megkülönböztetés nélkül örömmel fogadunk minden pályázatot, munkavállalót és gyakornokot.

Reserve lists

A tartaléklistákra azok a pályázók kerülnek fel, akik sikeresen teljesítették az adott álláshelyre kiírt felvételi eljárást (lásd: „Álláslehetőségek – Lezárult eljárások”).

A tartaléklisták adott időtartamig vannak érvényben, amely meghosszabbítható. Az érvényes tartaléklistán (listákon) szereplő jelöltek az Ügynökség szükségleteivel összhangban kaphatnak állásajánlatot.

Az EU-OSHA bizonyos álláshelyekre esetenként az EPSO adatbázisát használhatja.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Örömmel fogadjuk a konkrét álláshirdetésre vagy szakmai gyakorlatra vonatkozó hirdetésre válaszoló pályázatokat, de spontán jelentkezéseket nem fogadunk el.

Ezért a spontán jelentkezések vagy a szakmai gyakorlat iránti érdeklődések kézhezvételéről nem küldünk visszaigazolást vagy választ.

Data Protection and Legal Remedies

1. ADATVÉDELEM

Az EU-OSHA tiszteletben tartja a jelöltek magánéletét, és személyes adataikat az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtak szerint kezeli. Ez különösen az ilyen jellegű adatok bizalmas kezelésére és biztonságára vonatkozik. Az EU-OSHA által a pályázóktól a kiválasztási eljárás keretében kért személyes adatokat a kiválasztási és felvételi eljárásokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelik.

A pályázók számára hozzáférést kell biztosítani a kiválasztási eljárás keretében kezelt valamennyi személyes adatukhoz. Az érintettek számára hozzáférést kell biztosítani a kiválasztási eljárás valamennyi szakaszában (előválogatás, interjú és írásbeli tesztek) elért értékelési eredményekhez, kivéve, ha a személyzeti szabályzat III. mellékletének 6. cikkében meghatározott kivétel alkalmazható.

Ez a kivétel azt jelentheti, hogy sem a más pályázókra vonatkozó összehasonlító adatokhoz (összehasonlító eredmények), sem a felvételi bizottság tagjainak egyéni véleményéhez nem biztosítanak hozzáférést.

2. JOGORVOSLAT

A kiválasztási eljárásba nem felvett pályázók

Felülvizsgálati kérelem

Az a pályázó, aki úgy érzi, hogy hiba történt azzal kapcsolatban, hogy nem vették fel egy adott kiválasztási eljárásba (azaz a pályázó nem felel meg az álláshirdetésben megadott részvételi feltételeknek), kérheti pályázata felülvizsgálatát, ha 5 naptári napon belül (a jelentkezési határidő lejártát követő egy hónaptól számítva) felülvizsgálati kérelmet nyújt be a felvételi bizottság elnökének, feltüntetve az adott kiválasztási eljárás számát. A kérelmet lehetőleg a recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu e-mail címre kell küldeni.

A felvételi bizottság újra megvizsgálja a pályázatot, és az e-mail beérkezésétől számított 10 munkanapon belül értesíti a pályázót a döntéséről.

Panaszok

Amennyiben a felvételi bizottság megerősíti az eredeti döntését, hogy a pályázó nem vehet részt a felvételi eljárásban, a pályázó a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján panaszt nyújthat be az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójához, lehetőleg e-mailben, a recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu címen.

A panaszt a döntés pályázóval történő közlésének időpontjától számított három hónapon belül kell benyújtani. Az ügyvezető igazgatónak a panasz benyújtásának napjától számított négy hónapon belül értesítenie kell a pályázót az indoklással ellátott határozatáról. Ha az említett határidő lejártáig nem érkezik válasz a panaszra, az a panaszt hallgatólagosan elutasító határozatnak minősül, amely ellen a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján fellebbezéssel lehet élni.

A panasz elutasítása esetén a pályázó az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 91. cikke alapján keresetet nyújthat be az alábbi címen:

Törvényszék   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Arra is van lehetőség, hogy a pályázók az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (1) bekezdése alapján és az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i európai parlamenti határozattal (HL L 113., 1994.5.4.) összhangban panaszt nyújtsanak be az európai ombudsmanhoz.

A panaszt a következő címre kell küldeni:

Európai ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Felhívjuk figyelmét, hogy az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszoknak nincs halasztó hatálya a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében és 91. cikkében megállapított határidőkre. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy mielőtt a jelöltek panaszt nyújthatnak be az ombudsmanhoz, a 90. cikk (2) bekezdése alapján panaszt kell benyújtaniuk az EU-OSHA-hoz, amelyre elutasító választ kell kapniuk.

A kiválasztási eljárásba felvett, de egy későbbi szakaszban kizárt pályázók

Azok a pályázók, akiket felvettek a kiválasztási eljárásba, de egy későbbi szakaszban kizárták őket, pl. az interjúra/tesztre nem hívták meg őket, a teszt/interjú szakaszában nem feleltek meg, és végül a tartaléklistára nem vették fel őket, nem kérhetik a felvételi bizottság által a kiválasztási eljárásból való kizárásukról hozott határozat felülvizsgálatát, de élhetnek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében és 91. cikkében előírt eljárásokkal. A pályázók a fentiek szerint panaszt nyújthatnak be az európai ombudsmanhoz is.

A panasz elutasítása esetén a pályázó az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 91. cikke alapján keresetet nyújthat be az alábbi címen:

Törvényszék   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Kérdéseivel kérjük, forduljon a Humán erőforrások osztályhoz a következő címen: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu