Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Az Enterprise Europe Network (EEN) nemzetközi szinten segíti a vállalkozások növekedését és innovációs törekvéseit. Ez a világon a legnagyobb, nemzetközi ambíciókkal rendelkező kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) támogató hálózat.

A Hálózat az egész világon aktív. Az üzleti támogatásban mutatott kiválóságuk miatt elismert tagszervezetek szakértőit tömöríti magában.

A kommunikációs partnerségi projekt célja annak tudatosítása, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem mennyire fontos a kis- és középvállalkozások számára, valamint nemzeti és regionális szinten egyszerű hozzáférés biztosítása a kis- és középvállalkozások részére a hasznos információkhoz és kapcsolatokhoz, ideértve a nemzeti partneri találkozókat, a figyelemfelkeltő anyagokat és az olyan, más tevékenységeket, mint az EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja.

Az EEN tagjai a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (GROW), az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA) és az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjai mellett az EU-OSHA célkitűzéseinek megvalósítását segítő legfontosabb partnerek.

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság:

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (GROW) az Európai Bizottság következő feladatokat ellátó szervezeti egysége: az áruk és szolgáltatások belső piacának kiteljesítése; az EU intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá alakításának elősegítése; a vállalkozói szellem és a növekedés előmozdítása a kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése révén; a kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése és az Európai Unióban működő vállalatok globális piacokhoz való hozzáférésének támogatása; az iparjogvédelmi jogok védelmére és érvényesítésére vonatkozó szakpolitika kidolgozása, az EU álláspontjának és a tárgyalásoknak a koordinálása a nemzetközi szellemitulajdonjogi rendszerben; valamint az innovátorok támogatása szellemitulajdon-jogaik eredményes használatában.

Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA):

 

Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EISMEA) 2021. április 1-jén jött létre azzal a céllal, hogy ösztönözze az innovációt az egységes piacon azáltal, hogy erős szinergiákat hoz létre az európai gazdaság helyreállításának támogatása érdekében, továbbá egyetlen ügynökségbe tömöríti az Európai Innovációs Tanács (EIC) valamennyi tevékenységét, valamint a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos programokat.

Az Ügynökség feladata az Európai Innovációs Tanács megvalósítása és fejlesztése, valamint más európai uniós programok irányítása a kkv-k támogatása, az innovációs ökoszisztémák, az egységes piac, a fogyasztóvédelmi politika és az interregionális innovációs beruházások területén. 

Az Enterprise Europe Network munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagykövetei és azok szerepe

Az Enterprise Europe Network munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja

Az EEN 2009 óta működik együtt az EU-OSHA-val, hogy a kkv-k és a mikrovállalkozások körében felhívja a figyelmet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságára. E feladat teljesítése céljából az EEN országos szinten munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagyköveteket nevez ki. A nagykövetek feladata a tevékenységek koordinálása, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem nemzeti szintű népszerűsítése a kkv-k körében, valamint évente egyszer az EU-OSHA tájékoztatása a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységeikről.

2021-ben a programot kiterjesztették a következő hat, nem uniós országra (az EU Előcsatlakozási Támogatási Eszközéből (IPA) pénzügyi támogatást kapó országok): Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország), és IPA EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagyköveteket neveztek ki.

Az EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagykövetei teljes jegyzékének megtekintése

A kommunikációs partnerségi projekten belül a három nemzeti fókuszpontból, három EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagykövetből, valamint az EU-OSHA, a GROW és az EISMEA képviselőiből álló kommunikációs partnerségi munkacsoport feladata elsősorban a stratégiai és szakértői tanácsadás az EU-OSHA kommunikációs partnerségi stratégiájának végrehajtásával és figyelemmel kísérésével kapcsolatban.

Az Enterprise Europe Network munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja

Az Ügynökség Egészséges munkahelyek kampányának keretében az EEN munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díjának célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem ösztönzése és előmozdítása a kis- és középvállalkozások körében. A 27 tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia, illetve az IPA-országok EEN-tagjai olyan projektekkel pályázhatnak a díjra, amelyek célja a jobb munkahelyi biztonság és egészségvédelem előmozdítása a kis- és középvállalkozásoknál, és amelyek a következő kategóriák valamelyikébe illeszkednek: a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet ösztönző tevékenységek és események, hálózatépítés, valamint nyomtatott és online tájékoztatás és kiadványok.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21