Küldetés és jövőkép

Az EU-OSHA küldetés- és jövőkép-nyilatkozata az alapító rendeletben meghatározott megbízatásának megfelelően jelöli ki a szerepét. A küldetésnyilatkozat azt határozza meg, mivel foglalkozik az Ügynökség, a jövőkép-nyilatkozat pedig azt milyen célokat kell teljesítenie.

Az alábbi szövegrészletek az igazgatási tanács által elfogadott szervezeti stratégiából származnak. Kifejezik azt, hogy az igazgatási tanács mit vár el az Ügynökségtől a megbízatása teljesítése során.

Küldetésünk

Olyan megbízható és lényeges adatokat, elemzéseket és eszközöket készítünk, gyűjtünk és teszünk közzé, amelyek elősegítik az ismeretbővítést, a szemléletformálást és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ismeretek, illetve helyes gyakorlatok cseréjét, és amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén érdekeltek szükségleteit szolgálják.

Jövőképünk

Szeretnénk, ha az EU-OSHA az egészséges és biztonságos munkahelyek megvalósítását ösztönző elismert szervezetté válna, amely feladatait a tripartizmus elve alapján, tevékenyen és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kockázatmegelőzési kultúráját szem előtt tartva látja el, hogy így törekedjen az intelligens, fenntartható, hatékony és inkluzív gazdaság megvalósítására.

Az EU-OSHA az Európai Unió munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információs ügynöksége. Munkájával hozzájárul az Európai Bizottság munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2021-2027-es stratégiai keretrendszeréhez, továbbá más kapcsolódó uniós stratégiákhoz és programokhoz.

További információkat szervezeti stratégiánkban és munkaprogramjainkban és az alapító rendeletben talál.