Küldetés és jövőkép

Az alábbi szövegrészletek az igazgatási tanács által elfogadott szervezeti stratégiából származnak. Kifejezik azt, hogy az igazgatási tanács mit vár el az Ügynökségtől a megbízatása teljesítése során.

Küldetésünk

Olyan megbízható és lényeges adatokat, elemzéseket és eszközöket készítünk, gyűjtünk és teszünk közzé, amelyek elősegítik az ismeretbővítést, a szemléletformálást és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ismeretek, illetve helyes gyakorlatok cseréjét, és amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén érdekeltek szükségleteit szolgálják.

Jövőképünk

Szeretnénk, ha az EU-OSHA az egészséges és biztonságos munkahelyek megvalósítását ösztönző elismert szervezetté válna, amely feladatait a tripartizmus elve alapján, tevékenyen és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kockázatmegelőzési kultúráját szem előtt tartva látja el, hogy így törekedjen az intelligens, fenntartható, hatékony és inkluzív gazdaság megvalósítására.

Az EU-OSHA az Európai Unió munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információs ügynöksége. Munkájával hozzájárul az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájához és a többi uniós stratégiához és programhoz, például az Európa 2020 megvalósításához.

További információkat szervezeti stratégiánkban és munkaprogramjainkban és az alapító rendeletben talál.