You are here

Fejlemények az IKT és a munkavégzés digitalizálása terén

Az EU-OSHA egyik előrejelzési projektje az információs és kommunikációs technológiák (IKT) ‒ többek között a mesterséges intelligencia és a robotika ‒ terén bekövetkező gyors fejlődés által a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre gyakorolt potenciális hatást, valamint a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő következményeket vizsgálja. A projekt célja, hogy az uniós politikai döntéshozók, a tagállamok kormányai, a szakszervezetek és a munkáltatók számára biztosítsa az IKT terén bekövetkező változásokra, azoknak a munka jellegére és helyére gyakorolt hatására, valamint az azokból fakadó és a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő kihívásokra vonatkozó információkat.

A projekt három munkacsomagot tartalmaz:

  • Az 1. munkacsomag a legfontosabb tendenciák és mozgatóerők azonosítására irányul, amelyek új és újonnan felmerülő, az IKT-val és a munkavégzés helyének változásaival összefüggő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat idézhetnek elő.
  • Az 1. munkacsomag keretében megállapított legfontosabb tendenciák és mozgatóerők alapján a 2. munkacsomag arra vonatkozó lehetséges és valószínű forgatókönyvek kidolgozására irányul, hogy milyenek lesznek a munkahelyek 2025-ben, hogy szemléltesse az IKT és a munkavégzés helye terén bekövetkező fejlődéssel összefüggő jövőbeni munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívásokat.
  • A 3. munkacsomag célja, hogy a 2. munkacsomagban kidolgozott forgatókönyvek felhasználásával jobban megismertesse a projekt megállapításait, hogy a politikai döntéshozókkal együtt dolgozzanak a forgatókönyvekben azonosított munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívások kezelésére szolgáló lehetséges stratégiákon.

E tevékenységeknek az Unión belüli intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel összhangban hozzá kell járulniuk a biztonságos és egészséges munkahelyek jövőbeni biztosításához.

A nyomonkövetési vizsgálatok a projekt által kiemelt fontos területeket és kihívásokat vizsgálják tovább.