Szemináriumi jelentések

Reprodukcióra ható munkahelyi kockázatok

A „Reprodukcióra ható munkahelyi kockázatok: az ismeretektől a megvalósításig” című műhelytalálkozót az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) rendezte 2014. január 15–16-án, a Francia Élelmiszerügyi, Környezeti és Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (ANSES) együttműködve, annak párizsi központjában. A rendezvényen mintegy 60 fő vett részt, különféle tagállamok képviseletében. A munkahelyen különböző reproduktív veszélyekkel lehet szembesülni, nemcsak vegyi anyagok miatt, hanem fizikai, biológiai, ergonómiai és egyéb tényezők miatt is. Bár a reproduktív kockázatok kérdését leginkább a nőkhöz, főként a terhes nőkhöz kötik, a reprotoxikus anyagok mind a nők, mind pedig a férfiak reprodukciós egészségét érinthetik, sőt hatással lehetnek a következő generációkra is. Ennek ellenére csekély ismerettel rendelkezünk, és alacsony a témával kapcsolatos tudatosság mértéke. A műhelytalálkozó célja a reprodukciót érintő munkahelyi kockázatokkal kapcsolatos vita ösztönzése és az érdekelt felek közötti építő párbeszéd támogatása, valamint az EU-OSHA előzetes kutatási eredményeinek ismertetése volt.

Event Details

Helyszín: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Kezdő dátum: 
15/01/2014 - 13:30
Záró dátum: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26