Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location (Az információs és kommunikációs technológiákban végbemenő és a munkavégzés helyét érintő változások legfontosabb tendenciái és mozgatórugói)

Keywords:

Ez a jelentés az EU-OSHA „Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025” (Az információs és kommunikációs technológiákkal és a munkavégzés helyével kapcsolatos, új és újonnan megjelenő munkahelyi egészségügyi és biztonsági kockázatok 2025-ben) című projektje első munkacsomagjának megállapításait tartalmazza.

A változás tendenciáit és fő mozgatórugóit egy három szakaszból – feltérképezésből, szakértőkkel való telefonos konzultációból, egy Delphi-szerű felmérésből és egy mini műhelytalálkozóból – álló eljárásban azonosították. A jelentés felsorolja és leírja ezeket a fontos tendenciákat és mozgatórugókat, amelyek a STEEP (társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti és politikai) kategóriák szerint vannak csoportosítva.

A demográfiai változások és a technológiai innovációk többek között azok a faktorok, amelyek meg fogják határozni, hogy Európa milyen, a munka digitalizációjával összefüggő munkahelyi egészségügyi és biztonsági kihívásokkal fog szembesülni 2025-ben.

Letöltés in: en