Összefoglaló– A munkahelyi biztonság és egészségvédelem értéke és a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések társadalmi költségei

Keywords:

Ez a jelentés az európai munkahelyi balesetek, megbetegedések és halálesetek költségeinek becslésére irányuló EU-OSHA projekt második szakaszának megállapításait részletezi. A költségek becslésére két megközelítést dolgoztak ki:

  1. a költségek egyedi összetevőin (közvetlen, közvetett és eszmei költségek) alapuló, alulról felfelé haladó megközelítés
  2. a balesetek és megbetegedések jelentette gazdasági teherre vonatkozó nemzetközi adatokon alapuló, felülről lefelé haladó megközelítés

Öt országra (Finnország, Németország, Hollandia, Olaszország és Lengyelország) vonatkozóan készült költségbecslés, amelyek esetében elég adat állt rendelkezésre, és amelyek megfelelően reprezentálták Európa változatos földrajzi környezetét, iparágait és társadalmi rendszereit. Összehasonlítják a két modell segítségével feltárt eredményeket, mérlegelik az előnyöket és a hátrányokat, és elemzik a politikai döntéshozókra vonatkozó következményeket.

Letöltés in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |