Adatvédelem és jogorvoslat

1. ADATVÉDELEM

Az EU-OSHA tiszteletben tartja a jelöltek magánéletét, és személyes adataikat az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtak szerint kezeli. Ez különösen az ilyen jellegű adatok bizalmas kezelésére és biztonságára vonatkozik. Az EU-OSHA által a pályázóktól a kiválasztási eljárás keretében kért személyes adatokat a kiválasztási és felvételi eljárásokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelik.

A pályázók számára hozzáférést kell biztosítani a kiválasztási eljárás keretében kezelt valamennyi személyes adatukhoz. Az érintettek számára hozzáférést kell biztosítani a kiválasztási eljárás valamennyi szakaszában (előválogatás, interjú és írásbeli tesztek) elért értékelési eredményekhez, kivéve, ha a személyzeti szabályzat III. mellékletének 6. cikkében meghatározott kivétel alkalmazható.

Ez a kivétel azt jelentheti, hogy sem a más pályázókra vonatkozó összehasonlító adatokhoz (összehasonlító eredmények), sem a felvételi bizottság tagjainak egyéni véleményéhez nem biztosítanak hozzáférést.

2. JOGORVOSLAT

A kiválasztási eljárásba nem felvett pályázók

Felülvizsgálati kérelem

Az a pályázó, aki úgy érzi, hogy hiba történt azzal kapcsolatban, hogy nem vették fel egy adott kiválasztási eljárásba (azaz a pályázó nem felel meg az álláshirdetésben megadott részvételi feltételeknek), kérheti pályázata felülvizsgálatát, ha 5 naptári napon belül (a jelentkezési határidő lejártát követő egy hónaptól számítva) felülvizsgálati kérelmet nyújt be a felvételi bizottság elnökének, feltüntetve az adott kiválasztási eljárás számát. A kérelmet lehetőleg a recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu e-mail címre kell küldeni.

A felvételi bizottság újra megvizsgálja a pályázatot, és az e-mail beérkezésétől számított 10 munkanapon belül értesíti a pályázót a döntéséről.

Panaszok

Amennyiben a felvételi bizottság megerősíti az eredeti döntését, hogy a pályázó nem vehet részt a felvételi eljárásban, a pályázó a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján panaszt nyújthat be az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójához, lehetőleg e-mailben, a recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu címen.

A panaszt a döntés pályázóval történő közlésének időpontjától számított három hónapon belül kell benyújtani. Az ügyvezető igazgatónak a panasz benyújtásának napjától számított négy hónapon belül értesítenie kell a pályázót az indoklással ellátott határozatáról. Ha az említett határidő lejártáig nem érkezik válasz a panaszra, az a panaszt hallgatólagosan elutasító határozatnak minősül, amely ellen a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján fellebbezéssel lehet élni.

A panasz elutasítása esetén a pályázó az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 91. cikke alapján keresetet nyújthat be az alábbi címen:

Törvényszék   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Arra is van lehetőség, hogy a pályázók az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (1) bekezdése alapján és az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i európai parlamenti határozattal (HL L 113., 1994.5.4.) összhangban panaszt nyújtsanak be az európai ombudsmanhoz.

A panaszt a következő címre kell küldeni:

Európai ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Felhívjuk figyelmét, hogy az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszoknak nincs halasztó hatálya a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében és 91. cikkében megállapított határidőkre. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy mielőtt a jelöltek panaszt nyújthatnak be az ombudsmanhoz, a 90. cikk (2) bekezdése alapján panaszt kell benyújtaniuk az EU-OSHA-hoz, amelyre elutasító választ kell kapniuk.

A kiválasztási eljárásba felvett, de egy későbbi szakaszban kizárt pályázók

Azok a pályázók, akiket felvettek a kiválasztási eljárásba, de egy későbbi szakaszban kizárták őket, pl. az interjúra/tesztre nem hívták meg őket, a teszt/interjú szakaszában nem feleltek meg, és végül a tartaléklistára nem vették fel őket, nem kérhetik a felvételi bizottság által a kiválasztási eljárásból való kizárásukról hozott határozat felülvizsgálatát, de élhetnek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében és 91. cikkében előírt eljárásokkal. A pályázók a fentiek szerint panaszt nyújthatnak be az európai ombudsmanhoz is.

A panasz elutasítása esetén a pályázó az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 91. cikke alapján keresetet nyújthat be az alábbi címen:

Törvényszék   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg