A veszélyes anyagok helyes kezelése
Expozíció
Expozíció
Különösen veszélyezt...
Különösen veszélyeztetett ágazatok
Egészségügyi hatások
Egészségügyi hatások

Különösen veszélyeztetett ágazatok info

Minden ágazatban jelen vannak veszélyes anyagok, a hagyományos iparágak, mint például a mezőgazdaság, a gyártóipar vagy az építőipar mellett az „új és feltörekvő” ágazatokban, mint például az újrahasznosításban vagy az otthoni ápolásban úgyszintén. Az új technológiák, az ágazatok bővülése és a munkaszervezési módszerek megváltozása következtében a vegyi anyagok káros hatásai miatt keletkező kockázatok megnövekedhetnek. A különböző ágazatokban a veszélyes anyagoknak való kitettséget a következő százalékos arányokban jelentették:

62Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 52Gyártóipar 51Építőipar, hulladékgazdálkodás, valamint víz- és villamosenergia-ellátás

Egyes csoportokat érintő kockázatok info

A munkavállalók egyes csoportjai, tapasztalatlanságuk, tájékozatlanságuk vagy fizikai kiszolgáltatottságuk miatt nagyobb arányban lehetnek a munkahelyi veszélyes anyagok kockázatainak kitéve. Azok is nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, akik gyakran váltanak munkahelyet, illetve akik ideiglenes vagy nem szabályos munkát végeznek. Más munkavállalók – például olyan, nagykockázatú, nem rutinjellegű munkavégzés során, mint a karbantartás – bizonyos időszakokban, különböző okokból szintén nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve.

Nők
Fiatal munkavállalók
Migráns munkavállalók
Ideiglenes vagy nem szabályos munkát végzők
Képzetlen vagy tájékozatlan munkavállalók

Rákkeltő anyagok info

A munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés okozza az EU-ban a halálos foglalkozási megbetegedések nagy részét. E halálesetek közül sok megelőzhető lenne. Az EU-ban a munkavállalók védelmére külön rendelkezések vannak érvényben: a rákkeltő anyagokról és a mutagénekről szóló irányelv szerint a munkáltatóknak értékelniük kell és meg kell előzniük, vagy minimálisra kell csökkenteniük a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel szembeni expozíciót. Az EU-OSHA egyike a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemtervet támogató hat partnernek.

1,6 millióEurópában évente körülbelül 1,6 millió munkaképes korú személyt diagnosztizálnak rákkal.

Mint 120 000 embernélBecslések szerint a munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés következtében az EU-ban évente több, mint 120 000 embernél alakul ki rákos megbetegedés.

80 000 haláleset következikÉvente körülbelül 80 000 haláleset következik be a munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés miatt.

Mintegy 53%-át rákkeltőA munkával összefüggő halálesetek mintegy 53%-át rákkeltő anyagok okozzák.

2,4 milliárd euro a munkahelyi Európában évente 2,4 milliárd euro a munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés közvetlen költsége.

 

Előnyök info

Mindenkinek előnye származik a veszélyes anyagok hatékony munkahelyi kezeléséből. Az aktív, részvételen alapuló biztonsági és egészségvédelmi irányítás, például a termelékenység javításával versenyképesebbé teszi a vállalkozásokat.

  1. A munkavállalók jobb egészségi állapota
  2. A betegszabadságok alacsonyabb aránya
  3. Kevesebb kiadás kontrollintézkedésekre, egyéni védőeszközökre és egészségellenőrzésre
  4. Költségmegtakarítás a tűz- és robbanásvédelem területén
  5. A hulladékártalmatlanítás költségeinek csökkenése
  6. Jobb hírnév a vevők és a fogyasztók szemében

Egészségügyi hatások

A veszélyes anyagokkal való munkavégzés az enyhe szem- és bőrirritációtól kezdve olyan súlyos egészségügyi problémákat is okozhat, mint például a születési rendellenességek és a rákos megbetegedések. A hatások lehetnek akut jellegűek vagy hosszú távúak, illetve egyes anyagok kumulatív hatással járhatnak.

Bőrbetegségek
Allergia
Légzőszervi megbetegedések
Rákos megbetegedések
Termékenységi problémák és születési rendellenességek
Agy- és idegrendszeri károsodás
Mérgezés

Megelőző intézkedések info

A munkavállalók veszélyes anyagokkal szembeni védelme érdekében első lépésként kockázatértékelést kell végezni. Ezt követően intézkedéseket kell hozni a kockázatok megszüntetése vagy lehető legkisebbre csökkentése érdekében. A munkavállalók védelmére vonatkozó európai jogszabályok meghatározzák azon intézkedések rangsorát, amelyeket a munkáltatóknak kell elfogadni a veszélyes anyagok kockázatainak kezelése érdekében.

A veszélyes anyagok eltávolítása
Kevésbé veszélyes anyagokkal, vegyipari termékekkel vagy eljárásokkal történő helyettesítés
Technikai intézkedések, például elszívás
Szervezeti intézkedések, például a munkaterületek elkülönítése
Egyéni védőeszközök

A veszélyes anyagok helyes kezelése info

Veszélyes anyagok szinte minden munkahelyen jelen vannak. Európa-szerte több millió munkavállaló érintkezik olyan, folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagokkal, amelyek kockázatot jelentenek egészségükre vagy biztonságukra.

Megelőzési kultúra
Kockázatértékelés
Megelőző intézkedések
Eszközök és iránymutatások
Jogszabályi háttér

Close
Infographic image
Egyes csoportokat...
Egyes csoportokat érintő kockázatok
Rákkeltő anyagok
Rákkeltő anyagok
Előnyök
Előnyök
Megelőző intézkedések