Hollandia: A pszichoszociális kockázatok kezelése az európai mikro- és kisvállalkozásokban - új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló harmadik európai vállalati felmérés (ESENER 2019) kvalitatív bizonyítékai

Keywords:

A jelen tanulmány Hollandia helyzetét mutatja be az új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló harmadik európai vállalati felmérés (ESENER 2019) kvalitatív utóvizsgálatában a mikro- és kisvállalkozások (KKV-k) pszichoszociális kockázatainak kezeléséről. A 30 mikro- és kisvállalkozás vezetőivel és munkavállalóival készített interjúk alapján a leggyakoribb pszichoszociális kockázat az időnyomás miatti munkahelyi stressz volt. A tanulmány ezeket az eredményeket a Covid19 világjárvány összefüggésében tárgyalja.

A szervezetek többsége nem végzett kockázatértékelést a pszichoszociális kockázatokra vonatkozóan. A vállalatok inkább a gyakorlati megközelítésre támaszkodtak ezek kezelésében, mint az írásos irányelvekre. A pszichoszociális kockázatok kezelésének leghatékonyabb módjának a munkavállalókkal való jó kapcsolat fenntartása bizonyult.

A munkáltatók számára a munkavállalók jóléte volt a pszichoszociális kockázatok tudatosításának és kezelésének fő mozgatórugója. A legtöbb vezető úgy vélte, hogy a pszichoszociális kockázatok kezelésének legfőbb akadálya, hogy nem rendelkeznek információkkal a munkavállalók tapasztalatairól.

Letöltés in: en