You are here

Adatvédelmi nyilatkozat (értesítőben küldött változat)

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

 

Az adatfeldolgozás célja

Az ezen az űrlapon kért adatokat az EU-OSHA kizárólag az értesítők elküldéséhez gyűjti, és ezek gyakoriságát a címzett választja meg. Az érintettek által megadott e-mail címek az EU területén lévő szervereinken találhatók.

 

A feldolgozott adatok típusa

E-mail cím

 

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és a későbbi módosításai.

 

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontján alapul (a továbbiakban a 45/2001/EK rendelet).

 

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való hozzáférés az érintett jogalanyok szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA előírásszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó és karbantartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Valamennyi fent említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA harmadik felek számára nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

 

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Az EU-OSHA-értesítőről a https://osha.europa.eu/hu/alertservice oldal alján található űrlap kitöltésével vagy a beérkezett üzenetei között található EU-OSHA-értesítők alján lévő hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhat.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk erre a címre: information@osha.europa.eu, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

 

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

Az Ügynökség az adatokat a névtelen statisztikai jelentések létrehozásához szükséges ideig tárolja.

 

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: dpo@osha.europa.eu.

 

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail címre küldhetik: http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.