Pénzügyek és költségvetés

Az EU-OSHA működését az Európai Unió finanszírozza.

Az Európai Parlament (közvetlenül választott képviselők) és az Európai Unió Tanácsa (a 27 tagállam kormányzati képviselői) által alkotott uniós költségvetési hatóság minden évben elkülönít forrásokat az EU-OSHA számára.

Az ügynökség emellett olyan egyedi projekteket is vezet, amelyek finanszírozása az EU által elkülönített külön alapokból történik. Ezek közé tartozik többek között egy nagyléptékű kísérleti projekt az idősebb munkavállalók biztonsága és egészségvédelme kérdéskörében, valamint egy másik, amely témája a munkahelyi biztonság és egészségvédelem az Európai Szomszédsági és Partnerségi országokban.

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás

Az EU-OSHA költségvetésének végrehajtása saját pénzügyi szabályzata alapján történik, amely biztosítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Az EU-OSHA tevékenység alapú irányítási és költségvetési rendszert használ, amely lehetővé teszi az általa végzett tevékenységek költségeinek szigorú ellenőrzését. Ennek segítségével biztosítható, hogy az Ügynökség a lehető legjobban használja fel a rendelkezésére álló forrásokat.

Olvassa el az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség költségvetésére irányadó pénzügyi szabályzatot (csak angol nyelven elérhető).

A pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi és költségvetési információk