Ergonomics and work on a computer

Back to MSDs and filter
Ergonomics and work on a computer

Zásady bozp pri práci so zobrazovacími jednotkami

Type of item
Guides & Tools
Country
Szlovákia
Languages

Slovak

Provider
Provider (English)
National Labour Inspection
Provider (Original)
Národný inšpektorát práce

Description

This guide aims at serving as a practical aid especially for employers in which workplaces are working with display units. It is intended in particular to help SMEs to implement measures to prevent musculoskeletal disorders.

 

Publikácia vychádza v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao, v Španielsku. Má slúžiť ako praktická pomôcka najmä zamestnávateľom na ktorých pracoviskách sa vykonávajú práce so zobrazovacími jednotkami. Má pomôcť najmä malým a stredným podnikom vykonávať opatrenia na predchádzanie ochorení podporno-pohybovej sústavy. Zásady obsiahnuté v publikácii

 

Access tool

Language of original language description

Slovak

Other data

Sector / Indrustry covered
Nem ágazatspecifikus
Hazards
Statikus testhelyzetek – ülés
Képernyő előtti munkavégzés
Health effects
Közelebbről meg nem határozott váz-és izomrendszeri megbetegedések
Prevention measures
Egyszerű tippek és intézkedések
Technikai intézkedések, pl. ergonómiai felszerelések
Purpose of the material
Iránymutatás
Target audience
Összes (nincs konkrét célközönség)
Priority area
Megelőzés
Ülőmunka
A munkavállalók sokfélesége
Year
2007