Munkavállalók védelme az online platform gazdaságban: A szabályozási és szakpolitikai fejlemények áttekintése az EU-ban

Keywords:

Az online gazdaság növekedése kihívást jelent a munkahelyi biztonság és egészségvédelem számára. Az online platformokon, illetve azokon keresztül felkínált vagy azok által közvetített munkának számos formája lehet, ide értve az alkalmi munkát, a függő viszonnyal járó önfoglalkoztatást, a teljesítménybérben való munkavégzést, az otthoni munkavégzést és a tömeges munkavégzést is.

A jelentés bemutatja az online platformokon történő munkavégzés lehetséges, biztonsági és egészségvédelmi kockázatait, megvitatja azokat a kihívásokat, amelyeket az online gazdaság jelent a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jelenlegi szabályozási megközelítések számára, és példákat sorol fel az ezen kockázatok és kihívások kezelésére irányuló, hatályos vagy kidolgozás alatt álló szakpolitikákról és szabályozási erőfeszítésekről.

Letöltésin: en