Factsheet 53 - Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pro pracovníky se zdravotním postižením

Keywords:

Zdravotně postiženým lidem se v práci musí dostat rovného zacházení. To znamená i rovný přístup z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Ochrana zdraví a bezpečnost nesmějí být výmluvou pro to, aby zdravotně postižení nebyli zaměstnáváni, nyní i v budoucnosti. Kromě toho pracoviště, které je přístupné a bezpečné pro zdravotně postižené, je také bezpečnější a přístupnější pro všechny zaměstnance, zákazníky a návštěvníky. Zdravotně postižených se týkají jak evropské právní předpisy pro zamezení diskriminace tak ty, které jsou zaměřeny na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tyto právní předpisy, které členské státy zavádějí do své vnitrostátní legislativy a úmluv, mají být uplatňovány proto, aby lidé se zdravotním postižením snáze získali zaměstnání, nikoliv proto, aby z něj byli vyloučeni.

Descarregarin: cs | da | de | en | es | hu | it | nl | sk | sl |