Archived

We are no longer actively maintaining this information, so don't be surprised if you find some broken links or if some of the information is out of date.

Často kladené otázky FAQs

Nástroj OiRA – projekt on-line interaktivního posuzování rizik – vyvinutý agenturou EU-OSHA je snadno použitelnou a bezplatnou internetovou aplikací, která může pomoci mikropodnikům a malým podnikům v procesu zavádění postupného posuzování rizik – od identifi kace a hodnocení rizik na pracovišti, přes rozhodování o preventivních opatřeních a jejich provádění až po monitorování a podávání zpráv.

Téléchargerin: cs | el | en | sk | sl |