Le thesaurus multilingue de terminologie en matière de sécurité et de santé au travail de l’EU-OSHA consiste en des listes de termes regroupés selon une structure hiérarchique. Il comprend des synonymes et des antonymes de ces termes et certaines définitions.

Télécharger
InfoTélécharger le thesaurus terminologique complet de l’EU-OSHA au format Excel. Sélectionner la langue dans le menu déroulant.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62067D

Info -

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Term reference

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) [2.4.2020]

Translations

 • Български: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
 • Čeština: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
 • Dansk: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
 • Deutsch: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
 • Ελληνικά: Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
 • English: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 • Español: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
 • Eesti: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
 • Suomi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
 • Français: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
 • Hrvatski: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
 • Magyar: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
 • Íslenska: Hugverkastofa Evrópusambandsins (EUIPO)
 • Italiano: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
 • Lietuvių: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
 • Latviešu: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
 • Malti: Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)
 • Nederlands: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
 • Norsk: EUs åndsverksbyrå (EUIPO)
 • Polski: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • Português: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
 • Română: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
 • Slovenčina: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
 • Slovenščina: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
 • Svenska: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)