Il thesaurus multilingue dell’EU-OSHA riguardante la terminologia in materia di sicurezza e salute sul lavoro raggruppata in una struttura gerarchica. Comprende sinonimi e contrari di tali parole e alcune definizioni.

Scaricare
InfoScarica il tuo thesaurus EU-OSHA completo in formato Excel. Scegli la lingua dalla casella.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62038D

Info -

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Term reference

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) [31.03.2020]

Translations

 • Български: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
 • Čeština: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 • Dansk: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 • Deutsch: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)
 • Ελληνικά: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 • English: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
 • Español: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
 • Eesti: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
 • Suomi: energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
 • Français: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
 • Hrvatski: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 • Magyar: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 • Íslenska: Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER)
 • Italiano: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
 • Lietuvių: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
 • Latviešu: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
 • Malti: Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 • Nederlands: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 • Norsk: EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
 • Polski: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 • Português: Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)
 • Română: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
 • Slovenčina: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 • Slovenščina: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 • Svenska: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)