EU-OSHA’s multilingual thesaurus of occupational safety and health terminology lists words grouped together in a hierarchy. It includes synonyms and antonyms of those words and some definitions.

Download
InfoDownload your complete EU-OSHA thesaurus terms in Excel format. Choose the language from the box

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62053D

Info -

European GNSS Agency (GSA)

Term reference

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) [31.3.2020]

Translations

 • Български: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
 • Čeština: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 • Dansk: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 • Deutsch: Agentur für das Europäische GNSS (GSA)
 • Ελληνικά: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 • English: European GNSS Agency (GSA)
 • Español: Agencia del GNSS Europeo (GSA)
 • Eesti: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
 • Suomi: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
 • Français: Agence du GNSS européen (GSA)
 • Hrvatski: Agencija za europski GNSS (GSA)
 • Magyar: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 • Íslenska: Evrópustofnun um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi (GSA)
 • Italiano: Agenzia del GNSS europeo (GSA)
 • Lietuvių: Europos GNSS agentūra (GSA)
 • Latviešu: Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
 • Malti: Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 • Nederlands: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 • Norsk: Det europeiske GNSS-byrået (GSA)
 • Polski: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 • Português: Agência do GNSS Europeu (GSA)
 • Română: Agenția GNSS European (GSA)
 • Slovenčina: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 • Slovenščina: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 • Svenska: Europeiska byrån för GNSS (GSA)