A practical guide to assessing the risk of manual handling of loads

Back to MSDs and filter
A practical guide to assessing the risk of manual handling of loads

Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom

Type of item
Guides & Tools
Country
Croatia
Languages

Croatian

Provider
Provider (English)
-
Provider (Original)
-

Description

Designed as an expert recommendation on risk management in workplaces where manual workload cannot be avoided when performing work tasks, this guideline has been developed to help meet the legislative provisions in this area. This guideline provides a new SMART (Scoring Method for Assessment of Repetitive Tasks) method for quantitative risk assessment for repetitive work operations. 

 

Dizajnirana kao stručna preporuka za upravljanje rizicima na radnim mjestima gdje se ručno opterećenje ne može izbjeći pri obavljanju radnih zadataka. Smjernica je razvijena kako bi pomogla u ispunjavanju zakonskih odredbi u ovom području. Ova smjernica daje novu metodu SMART (Metoda ocjenjivanja za procjenu ponavljajućih zadataka) za kvantitativnu procjenu rizika za ponavljajuće radne operacije.

 

Access tool

Language of original language description

Croatian

Other data

Hazards
Manual handling of loads
Health effects
MSDs unspecified
Target audience
Employers
Managers
Safety officers
Year
2011