Occupational handbook

Back to MSDs and filter
Occupational handbook

Arbejdsmiljøhåndbogen

Type of item
Guides & Tools
Country
Denmark
Languages

Danish

Provider
Provider (English)
Industry community for the working environment in Building & Construction
Provider (Original)
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Description

The Handbook - working environment in building and construction provides guidance on good practice in handling safety and health, and is aimed at all companies and employees, and especially for those in the work environment organization. The handbook is also aimed at designers, advisors, the client's coordinators, security managers, teachers and suppliers. The handbook is free to download but can be ordered as hardcopy as well. 

 

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg giver dig en vejledning om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed og henvender sig til alle virksomheder og medarbejdere, og i særlig grad til dem i arbejdsmiljø-organisationen. Håndbogen er også rettet mod projekterende, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører. 

 

Access tool

Language of original language description

Danish

Other data

Hazards
Forceful movements
Manual handling of loads
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Elimination of hazards
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Training
Guidance
Target audience
All (no specific target audience)
Year
2016