Monotonous or temperamental work

Back to MSDs and filter
Monotonous or temperamental work

Ensformig eller tempostyrt arbeid

Type of item
Guides & Tools
Country
Norway
Languages

no

Provider
Provider (English)
arbeidstilsynet
Provider (Original)
arbeidstilsynet

Description

This website provides information on monotonous work; its nature, its risks and some tips on variation. It also provides a risk assessment method for monotonous work.

 

Ensformig arbeid kjennetegnes av at én eller noen få enkle arbeidsoperasjoner gjentas i så høyt tempo eller så lenge at det kan føre til helseskade. Arbeidstakere som over lengre tid utfører slikt arbeid, har økt risiko for helseskade. Fordi arbeidsoppgavene hver for seg synes lette, er risiko for helseskade lett å overse.

 

Access tool

Language of original language description

no

Other data

Hazards
Repetitive movements/work
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Simple tips and measures
Purpose of the material
Guidance
Risk assessment
Target audience
All (no specific target audience)
Priority area
Prevention