Knowledge and application of ergonomic principles in computer workstations

Back to MSDs and filter
Knowledge and application of ergonomic principles in computer workstations

Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych

Type of item
Guides & Tools
Country
Poland
Languages

Polish

Provider
Provider (English)
The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB)
Provider (Original)
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP - PIB)

Description

This factsheet presents selected issues related to the knowledge of computer workstation ergonomics principles and their application by call centre employees in Poland. Training courses combined with ergonomic intervention enable the employee to use the workplace more effectively thanks to greater ergonomic knowledge and acquired skills. 

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.

 

Access tool

Language of original language description

Polish

Other data

Hazards
Static postures - sitting
Static postures - standing
Using Display Screen Equipment
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Simple tips and measures
Purpose of the material
General information
Guidance
Target audience
All (no specific target audience)
Priority area
Sedentary work
Year
2012