Ergonomics in the retail sector

Back to MSDs and filter
Ergonomics in the retail sector

Ergonomia pracy w handlu

Type of item
Guides & Tools
Country
Poland
Languages

Polish

Provider
Provider (English)
National Labour Inspectorate
Provider (Original)
Państwowej Inspekcji Pracy

Description

This brochure is designed for managers and employees of retail facilities, especially those who work in manual handling, working in conditions that are not adapted to their physical and mental requirements or at risk of cold. The managerial staff will learn how to organize work in accordance with the principles of ergonomics, and the employee will learn how to assess the occupational risk at the workplace.

 

Broszura Ergonomia pracy w handlu powstała z myślą o kadrze kierowniczej i pracownikach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zwłaszcza wykonujących ręczne prace transportowe, pracujących w warunkach niedostosowanych do swoich wymagań fizycznych i psychicznych lub w narażeniu na chłód. Kadra kierownicza dowie się z niej, jak zorganizować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, a pracownik – jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy.

 

Access tool

Language of original language description

Polish

Other data

Hazards
Awkward postures
Forceful movements
Manual handling of loads
Repetitive movements/work
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Training/guidance (for workers)
Target audience
Employers
Managers
Year
2011