Ergonomics and work on a computer

Back to MSDs and filter
Ergonomics and work on a computer

Zásady bozp pri práci so zobrazovacími jednotkami

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovakia
Languages

Slovak

Provider
Provider (English)
National Labour Inspection
Provider (Original)
Národný inšpektorát práce

Description

This guide aims at serving as a practical aid especially for employers in which workplaces are working with display units. It is intended in particular to help SMEs to implement measures to prevent musculoskeletal disorders.

 

Publikácia vychádza v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao, v Španielsku. Má slúžiť ako praktická pomôcka najmä zamestnávateľom na ktorých pracoviskách sa vykonávajú práce so zobrazovacími jednotkami. Má pomôcť najmä malým a stredným podnikom vykonávať opatrenia na predchádzanie ochorení podporno-pohybovej sústavy. Zásady obsiahnuté v publikácii

 

Access tool

Language of original language description

Slovak

Other data

Hazards
Static postures - sitting
Using Display Screen Equipment
Health effects
MSDs unspecified
Prevention measures
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Guidance
Target audience
All (no specific target audience)
Year
2007