Gå till innehållet. | Gå till navigering.

Personliga verktyg

Välj språk:

Arbetsmiljöbyråns nätverk
Loading
Du är här: Hem

Höjdpunkter

Rekommendera OSHmail till en kollega

2015-02-24

Det finns redan fler än 67 000 prenumeranter som tycker som du. Du som prenumererar på Europeiska arbetsmiljöbyråns nyhetsbrev OSHmail sätter värde på att hålla dig uppdaterad. Varje månad får du de senaste nyheterna och information om utvecklingen på arbetsmiljöområdet och arbetsmiljörelaterade evenemang i hela världen genom OSHmail.

Men du kanske har kolleger, partner eller nätverksgrupper som också är intresserade av arbetsmiljöfrågor? Varför inte skicka detta meddelande till dem, och på så sätt hjälpa oss att sprida kännedom om OSHmail?

Klicka här för att informera en kollega

Prenumerera på OSHMail

Tack! OSHmail-teamet

Mer…

De första resultaten från den andra europeiska företagsundersökningen

2015-02-12

Nu finns en första rapport tillgänglig om resultaten från den andra upplagan av arbetsmiljöbyråns största undersökning: Esener-2, den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker.
Nära 50 000 företag runtom i Europa har deltagit i undersökningen och svarat på frågor om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med särskilt fokus på psykosociala risker och arbetsmiljöstyrning.
De svarande ombeds bland annat att specificera de huvudsakliga riskerna på sina respektive företag, uppge hur och varför de hanterar dessa risker och identifiera hinder för att kunna agera förebyggande.

Ladda ner de första resultaten från Esener-2 (på engelska)

Mer…

Världscancerdagen: Rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån undersöker hur arbetsrelaterad cancer kan upptäckas och förebyggas

2015-02-04

I rapporten utvärderas befintliga bedömningsmetoder och man tar upp brister i de rådande kunskaperna om cancerriskfaktorer i arbetslivet och arbetsrelaterad cancer. Rapporten innehåller också rekommendationer om hur vi kan skaffa oss den kunskap som saknas och som behövs för att kunna ta fram förebyggande åtgärder.
Temat för världscancerdagen 2015 (den 4 februari) är att öka medvetenheten om upptäckt, behandling och vård. Denna rapport bidrar till att förbättra både medvetenheten och kunskaperna om yrkesbetingad cancer.


 

Mer…

Psykosociala risker i Europa: utbredning och förebyggande strategier – Sammanfattning på 25 språk

2015-01-27

Den här sammanfattningen är baserad på EU-Oshas och Eurofounds gemensamma rapport om psykosociala risker på arbetsplatsen, som särskilt riktar sig till politiska beslutsfattare och rådgivare, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.
Rapporten ger en bred bild av de psykosociala riskerna på arbetsplatserna i Europa. Den ger exempel på åtgärder som kan vidtas på både politisk nivå och företagsnivå och innehåller exempel och fallstudier från verkligheten.

Läs sammanfattningen (finns på 25 språk)
Läs hela rapporten (på engelska)
Friska arbetsplatser förebygger stress

Mer…

I fokus

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2014–2015

Psykosociala risker kan uppstå på alla arbetsplatser och en arbetsplats kvalitet hänger nära samman med graden av stress hos arbetstagarna.

Europaparlamentets projekt för äldre arbetstagare

Europaparlamentets projekt om äldre arbetstagares arbetsmiljö

Napo: Säkerhet med ett leende

Träffa den vanlige arbetaren som blev filmstjärna. Napo är hjälte i en animerad arbetsvärld och hans stumfilmer talar till både vuxna och unga arbetstagare.

Esener: Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker

Ta reda på hur chefer och arbetstagarföreträdare över hela Europa hanterar arbetsmiljörisker på sina arbetsplatser.

OiRA: Interaktivt riskbedömningsprojekt på nätet

Upptäck vår kostnadsfria webbapplikation som gör det möjligt för ett växande partnernätverk att utarbeta skräddarsydda riskbedömningsverktyg för mikroföretag och små företag.