I fokus

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
Den 26 oktober är EU-Osha värd för en konferens i Bryssel om arbetsmiljöfrågor i mikro- och småföretag i Europa. Evenemanget är särskilt inriktat på högrisksektorerna byggnation och jordbruk med bland annat en...
09/10/2019
Vissa grupper av arbetstagare är mer utsatta för risker än andra när de exponeras för farliga ämnen. Detta kan bero på att dessa arbetstagare är oerfarna, oinformerade eller fysiskt mer sårbara. Andra orsaker...
07/10/2019
Att kommunicera effektivt med våra målgrupper är centralt i våra insatser för att öka medvetenheten. Ett banbrytande sätt att använda internet och sociala medier har gjort det möjligt för EU-Osha att utveckla...