Seminarierapporter

Workshop om carcinogener och yrkesrelaterad cancer

En workshop på temat ”Carcinogener och yrkesrelaterad cancer” organiserades av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) med det tyska ministeriet för arbetsmarknad och socialpolitik som värd och hölls i deras lokaler i Berlin den 3 och 4 september 2012. Deltagarna var omkring 60 personer från olika länder i Europa, Europeiska kommissionen, arbetsgruppen om kemikalier inom rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, Chemex-gruppen inom yrkesinspektörskommittén (SLIC), vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL), Europeiska kemikaliemyndigheten samt Internationella centrumet för cancerforskning (IARC) inom Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet med workshoppen var att sammanfatta det rådande kunskapsläget i fråga om exponering för carcinogener liksom orsaker och förhållanden bakom arbetsrelaterad cancer, samt att diskutera hur denna kunskap kan användas inom hela EU för att minska den framtida sjukdomsbördan med koppling till dessa typer av cancer.

Event Details

Plats: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Startdatum: 
03/09/2012 - 13:00
Slutdatum: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21