Seminarierapporter

Arbetsplatsrisker som påverkar reproduktionen

En workshop om risker på arbetsplatsen som påverkar reproduktionen, ”Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action”, organiserades av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) den 15–16 januari 2014, i samarbete med den franska livsmedels-, miljö- och arbetsmiljömyndigheten, ANSES, i deras lokaler i Paris. Omkring 60 personer från olika medlemsstater deltog.  Olika riskfaktorer för den reproduktiva hälsan kan förekomma på en arbetsplats. Det handlar inte bara om exponering för kemikalier utan även om fysiska, biologiska, ergonomiska och andra faktorer. Frågan om risker som påverkar reproduktionen har i stor utsträckning fokuserat på kvinnor, och framför allt gravida kvinnor, men reproduktionstoxiska risker kan i själva verket påverka både kvinnors och mäns reproduktiva hälsa, och även ha inverkan på framtida generationer. Kunskapen är emellertid begränsad och medvetenheten är låg. Syftet med workshoppen var att bidra till att stimulera debatten kring reproduktionsrisker i arbetslivet och att främja en konstruktiv dialog mellan intressenter, men också att tillhandahålla förhandsresultat från arbetsmiljöbyråns forskning. 

Event Details

Plats: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Startdatum: 
15/01/2014 - 13:30
Slutdatum: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26