Seminarierapporter

Fördelarna med att investera i arbetsmiljö

Den 17–18 september 2014 hölls konferensen ”Investing in OSH – how benefits beat the costs” (investering i arbetsmiljö – hur nyttan uppväger kostnaderna) som organiserats av Benelux-ländernas kontaktpunkter i nära samarbete med det nederländska ministeriet för socialpolitik och sysselsättning, Europeiska arbetsmiljöbyrån och TNO. Under eftermiddagen den 17:e låg fokus på arbetsmiljöinvesteringar på företagsnivå. Ett flertal nyttokalkyler presenterades och diskuterades i detalj, och incitament och begränsningar för arbetsgivares investeringar i arbetsmiljö beaktades. Förmiddagen påföljande dag var istället inriktad på utvecklingen på sektoriell, nationell och europeisk nivå. Det gav inblick i olika ekonomiska incitamentsprogram som främjar arbetsgivares insatser för en bättre arbetsmiljö. Deltagarna delade med sig av de senaste exemplen på bra lösningar, framgångsfaktorer och fallgropar.

Event Details

Plats: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Startdatum: 
17/09/2014 - 12:00
Slutdatum: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages 7