Seminarierapporter

Kostnader för bristande arbetsmiljö – att beräkna kostnaderna i EU:s 28 medlemsstater

I den här rapporten beskrivs förehavandena under ett tekniskt expertmöte där man undersökte hur man kan beräkna kostnaderna för bristande arbetsmiljö i EU:s 28 medlemsstater. Underlag för mötet var arbetsmiljöbyråns projekt ”Estimating the cost of accidents and ill health at work – A review of methodologies”(beräkning av kostnaden för olyckor och ohälsa i arbetslivet – en granskning av metoder) (rapporten och en sammanfattning i översättning till åtta språk finns här:https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Syftet med expertmötet var att diskutera projektets viktigaste resultat och utifrån dem belysa de faktorer som arbetsmiljöbyrån bör beakta vid en beräkning på EU-nivå: befintliga begränsningar, möjliga sätt att övervinna dem och, allmänt sett, vilka de bästa beräkningsmetoderna skulle vara.

Event Details

Startdatum: 
19/06/2014 - 09:00
Slutdatum: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6