You are here

Publikationer
14/08/2017

Arbete för säkrare, hälsosammare och framgångsrikare småföretag

Arbete för säkrare, hälsosammare och framgångsrikare småföretag

EU-Osha undersöker säkerheten och hälsan vid Europas mikro- och småföretag

Mer behöver göras för att erkänna de särskilda arbetsmiljöutmaningar som dessa företag möter och för att hitta praktiska lösningar.

Downloadin:EN