You are here

Publikationer
11/04/2018

Fackmässig bedömning av utökningen av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)

Fackmässig bedömning av utökningen av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)

Den här rapporten lägger fram resultaten från en utförlig, fackmässig bedömning av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2). Bedömningen beställdes särskilt för att undersöka effekten av att undersökningspopulationen utökats till att omfatta mikroföretag och företag inom jordbruks-, skogsbruks- och fiskerinäringen.

Kvaliteten på uppgifterna tycks inte ha blivit sämre av att de här företagen har tagits med i undersökningen. Ett viktigt steg har tagits för att bygga upp ett tillförlitligt faktaunderlag, eftersom dessa företag bidrar till ekonomin i betydande grad. Rapporten innehåller också några rekommendationer för att förbättra stickprovsförfarandena. Dessa rekommendationer skulle kunna genomföras före Esener-3.

Downloadin:EN