You are here

Publikationer
19/06/2018

Sammanfattning – Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU: slutrapport från det treåriga Sesameprojektet)

Sammanfattning – Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU: slutrapport från det treåriga Sesameprojektet)

I rapporten presenteras resultaten från slutanalysen av Sesameprojektet, ett treårigt projekt som undersöker hur arbetsmiljön ser ut i EU:s mikro- och småföretag. Det huvudsakliga syftet med analysen var att slå fast vad som fungerar, för vem och i vilket sammanhang.

En av de viktigaste rekommendationerna från den här undersökningen är att de nationella systemen för reglering och inspektion måste stärkas och upprätthållas i alla EU-länder. Analyserna visar också hur viktigt det är att fackförbund och arbetsgivarorganisationer deltar i arbetet med att ta fram strategier som kan nå ut till mikro- och småföretag, att arbetsmiljön integreras mer i det sektorsspecifika utbildningssystemet och att mikro- och småföretagen erbjuds lösningar som är hållbara, lätta att tillämpa och överförbara.

Downloadin:CS | DE | EL | EN | ET | FR | IS | IT | NL | NO | SK | SL | SV