You are here

Publikationer
16/07/2014

Gröna jobb, nya risker? Nya och framväxande arbetsmiljörisker i elsektorn

Gröna jobb, nya risker? Nya och framväxande arbetsmiljörisker i elsektorn

I denna rapport beskrivs en workshop, baserad på Europeiska arbetsmiljöbyråns prognosprojekt, som hölls i Bryssel den 20 mars 2014 för EU:s kommitté för social dialog inom elsektorn. Målen var följande: 1. Att inleda en diskussion om nya och framväxande risker inom elsektorn med medlemmarna i EU:s kommitté för social dialog inom elsektorn, med utgångspunkt i arbetsmiljöbyråns prognosprojekt. 2. Att stimulera deras intresse för projektets resultat med avseende på deras sektor. 3. Att visa hur scenarier kan användas för att förutse nya och framväxande risker och för att undersöka politiska alternativ för att ta itu med dessa.

Downloadin:EN | SK