You are here

Publikationer
09/02/2015

Första resultaten av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)

Första resultaten av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2)

Inom ramen för den andra omgången av arbetsmiljöbyråns europeiska företagsundersökning, Esener-2, svarade nära 50 000 företag på frågor om hantering av arbetsmiljö och risker i arbetslivet. Särskild fokus låg på psykosociala risker, arbetstagarmedverkan samt drivkrafter och hinder för agerande. Syftet är att få fram uppgifter som kan jämföras mellan olika länder för att stödja beslutsfattande och hjälpa arbetsplatserna att hantera risker på ett effektivare sätt. I denna inledande analys presenteras ett urval av resultaten.

Downloadin:EN