You are here

Publikationer
04/02/2017

Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer: Litteraturgenomgång

Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer: Litteraturgenomgång

I och med att behandlingarna blivit bättre går allt fler människor i Europa segrande ur kampen mot cancer. Av dem som överlever sin cancer återgår de flesta till sina jobb, men i många fall har de kroniska symtom och funktionsnedsättningar som försvårar återgången till arbetslivet.

Den här rapporten ger en översikt över relevant litteratur om vetenskapliga undersökningar som genomförts för att samla in information om befintliga initiativ, policyer och praxis om rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer. I rapporten ges också exempel på framgångsrika åtgärder.

Downloadin:EN

Summary & Resources