You are here

Publikationer
25/05/2018

Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer – verktyg och goda exempel

Rehabilitering och återgång till arbetet efter cancer – verktyg och goda exempel

Att få en cancerdiagnos får konsekvenser direkt men också på lång sikt, även efter att behandlingen har avslutats.

Det här projektet har undersökt vilka arbetsmiljöutmaningar som arbetsgivare och arbetstagare möter när någon ska gå tillbaka till arbetet efter en cancerdiagnos. Rapporten innehåller exempel från olika länder på verktyg och metoder som bidrar till att förebygga långtidssjukfrånvaro och arbetslöshet.

Downloadin:EN