You are here

Publikationer
05/07/2019

Arbetsmiljö och framtidens arbete: fördelar och risker med artificiell intelligens på arbetsplatsen

Arbetsmiljö och framtidens arbete: fördelar och risker med artificiell intelligens på arbetsplatsen

Denna artikel tar upp de potentiella effekterna på arbetsmiljön vid användning av ny digital teknik såsom artificiell intelligens och stordata.

Den digitala utvecklingen kommer definitivt att få en stor inverkan på vårt sätt att arbeta, men vi vet ännu inte hur den kommer att påverka välmående, säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. I artikeln ges exempel på hur artificiell intelligens används på arbetsplatser, t.ex. för personalanalys och rekryteringsförfaranden inom organisationers personalavdelningar, för att förbättra robotteknik, för chattbottar i kundtjänst eller för bärbar teknik vid löpande band-produktion.

Även de potentiella följderna av ett bristfälligt införande av sådan teknik, och villkoren för ett positivt införande, tas upp. 

Downloadin:EN