You are here

Publikationer
29/03/2018

Främjande av OiRA i Frankrike

Främjande av OiRA i Frankrike

Med hjälp av OiRA-verktyg (som utvecklats av Frankrikes nationella institut för säkerhet och hälsa – INRS) har man i Frankrike varit mycket framgångsrik med att nå fram till mikro- och småföretag för att uppmuntra dem till att göra en riskbedömning. I denna fallstudie sammanfattas de aktiviteter som genomförts inom vägtransport- och restaurangsektorerna för att nå fram till mikro- och småföretag med information om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Sammanfattningen ger bakgrundsinformation om sektorerna och om de idéer som ligger bakom den huvudsakliga inriktningen för båda verktygen.

Olika parters deltagande i processen förklaras och framgångsfaktorerna identifieras.

Downloadin:EN