You are here

Publikationer
03/10/2018

Informationsblad: Tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen

Informationsblad: Tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen

Detta informationsblad ger en översikt över hur man hanterar tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen. Dessa material, som innehåller mycket små partiklar, är potentiellt toxiska.

Informationsbladet innehåller uppgifter om relevant EU-lagstiftning, tittar på nanomaterialens möjliga konsekvenser för hälsan, ger råd till arbetsgivarna om hur man förhindrar eller minimerar arbetstagarnas exponering för nanomaterialen och beskriver de viktigaste exponeringsvägarna: inandning, hudkontakt och intag genom munnen. STOP-principen kan användas för att förhindra eller minska exponeringen för nanomaterial, och i informationsbladet anges praktiska åtgärder som kan vidtas i enlighet med denna princip.

Downloadin:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV