You are here

Publikationer
07/06/2018

Prestationshöjande droger på arbetsplatsen – en arbetsmiljörisk att få bukt med

Prestationshöjande droger på arbetsplatsen – en arbetsmiljörisk att få bukt med

Den här artikeln ger en aktuell bild av de säkerhets- och hälsorisker som användningen av prestationshöjande droger på arbetsplatsen medför.

Artikeln syftar till att beskriva det bredare sammanhang inom vilket arbetstagare använder prestationshöjande droger, genom att till exempel titta på de sociala och ekonomiska betingelser under vilka arbetstagare sannolikt kommer att använda dem. Dessutom granskas det hur mediebevakningen ser ut när det gäller denna typ av droger.

Målet är att stimulera till diskussion och visa vad chefer och beslutsfattare kan göra för att undanröja dessa risker.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL