You are here

Publikationer
22/02/2018

Informationsblad: Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser

Informationsblad: Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser

Detta informationsblad ger en översikt över lagstiftningsramen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU, med tyngdpunkten på tre EU-direktiv: ramdirektivet om arbetsmiljö, direktivet om kemiska agenser och direktivet om carcinogener och mutagena ämnen.

Sju steg för riskförebyggande tas upp och ett antal kostnadsfria interaktiva e-verktyg för lättare riskbedömning, bland annat OiRA, tillhandahålls.

Vidare presenteras STOP-principen, rangordningen som ska tillämpas vid förebyggande åtgärder och åtgärder som ska vidtas efter faroidentifiering.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV